Van dB Advies

Akoestisch- of trillingsonderzoek nodig?

Van dB Advies, voor jou.

Met 25 jaar ervaring bij o.a. de Koninklijke Luchtmacht en grote Nederlandse adviesbureaus op het gebied van geluids- en trillingsadvies, is Van dB Advies hét adres voor onderzoeken of  vragen op het gebied van geluid en trillingen. 

Ik help u graag op weg met goede oplossingen. Een persoonlijke benadering staat hierbij centraal.

Het kan hierbij gaan om onderzoeken of advies voor diverse klantgroepen, zoals:

  • bedrijven
  • overheden
  • juristen en advocaten
  • RO-adviesbureaus
 
Een opdrachtgever mag een kwalitatief hoogstaand advies verwachten, dat is afgestemd op zijn probleem of vraag.

Akoestisch- of trillingsonderzoek nodig?

van db advies

Ik help u graag op weg met goede oplossingen...

Als het gaat om geluids- en trillingsadvies dan bied ik de volgende diensten aan: 

Dat padel een populaire sport is mag duidelijk zijn. Geluid van padel is niet alleen anders in beleving dan tennis maar ook luider. Er is daarom vanuit de publieke opinie veel aandacht voor padel. Verenigingen die plannen voor padelbanen hebben, willen tijdig duidelijkheid over de akoestische inpasbaarheid en noodzaak van eventuele geluidreducerende voorzieningen. Van dB Advies mag zich met recht een specialist op dit gebied noemen. Na tientallen akoestische onderzoeken is er ruime ervaring waardoor snel aangegeven kan worden of een initiatief realistisch is of niet. Ook is Van dB Advies als consultant betrokken bij de tennisbond KNLTB op dit gebied.

In een samenwerking tussen onder andere de tennisbond KNLTB, NOC*NSF en de Nederlandse Stichting Geluidshinder is door Van dB Advies de Handreiking Padel en Geluid opgesteld. Deze Handreiking vormt een praktisch handvat dat kan helpen bij het bepalen van de inpasbaarheid van nieuwe padelbanen.

Via de onderstaande link zijn de Handreiking en de bijlage bij de Handreiking te downloaden. Naar aanleiding van de eerste ervaringen met de Handreiking is een  addendum opgesteld om enkele misverstanden op te helderen. Het addendum is via onderstaande link te downloaden.

Handreiking Padel en Geluid

Bijlage bij Handreiking Padel en Geluid

Addendum Handreiking Padel en Geluid

Ondanks dat in Nederland vrijwel alles geregeld is door regels en wetten, is er op het gebied van Ruimtelijke Ordening nog veel vrij te interpreteren. Het aspect geluid is een belangrijk onderdeel in de ruimtelijke afweging. De invulling hiervan kan het slagen of falen van een plan betekenen.

Ik help u bij het juiste onderzoek én de passende motivatie voor de ruimtelijke afweging.

Met de invoering van de Omgevingsdiensten is getracht om kennis te bundelen bij adviesorganen voor de overheid. 

Als er grotere projecten uitgevoerd moeten worden of bij tijdelijke onderbezetting kan ik zorgen voor (tijdelijke) inbreng van expertise, een second opinion of meedenken als sparringpartner voor uw specialisten.

Van dB Advies is in staat om de complexe technische materie goed uit te leggen. Voor een jurist of advocaat is dit van groot belang tijdens de voorbereiding van een procedure of tijdens een zitting. De samenwerking tussen Van dB Advies en juristen/advocaten is al vaak een gouden combinatie gebleken in complexe dossiers. Van dB Advies levert regelmatig bijdragen aan hoorzittingen, informatieavonden, rechtszittingen en zittingen bij de Raad van State.

Ik zorg ervoor dat uw verhaal goed en overtuigend overkomt tegenover een hardcore specialist die verdrinkt in getallen en bijlagen.

Of het nu om een groot productiebedrijf gaat of om een klein café, daar waar gewerkt wordt, wordt geluid gemaakt. Het begint bij de afstemming met de gemeente of provincie en vervolgens wordt de geluidssituatie inzichtelijk gemaakt. 

Hierbij moet rekening worden gehouden met de beschikbare geluidsruimte en eventuele toekomstplannen van het bedrijf. 

Dit alles verwerk ik in een heldere rapportage die voldoet aan alle wensen van de overheid en waarmee de ondernemer zijn situatie toekomstbestendig heeft vastgelegd.

In het dichtbebouwde Nederland vormen trillingen steeds vaker een probleem. Zo leveren trillingen regelmatig zorgen op bij bewoners. 

Denk aan de aanleg van nieuwe wegen, verkeersdrempels en rotondes, bouw- en sloopwerkzaamheden. Maar ook na de ingebruikname ervan. 

Ik zorg voor het juiste vooronderzoek, tijdige communicatie met de omgeving en eventueel aangevuld met trillingsmetingen, zodat deze problematiek tijdig onderkend en opgelost kan worden.

Eigen meetapparatuur en sofware
Scherpe tarieven
Samenwerking met specialisten in andere vakgebieden
Persoonlijke benadering
Landelijk werkzaam

Van dB Advies werkt op basis van de volgende principes:

  • Een goede afstemming bij de start van een project is een must
  • Het advies is nauwkeurig afgestemd op het doel of de doelgroep
  • Afspraak is afspraak
  • Schoenmaker blijf bij je leest, als ik het niet kan zeg ik het ook
  • U krijgt wat u nodig heeft en dat kan soms meer zijn dan waar u in eerste instantie om gevraagd heeft
Van dB Advies bouwen industrieterrein geluid en trillingen
Werkzaam voor overheden en bedrijven

Ik ben niet alleen werkzaam voor bedrijven, maar ook voor overheden. 

Hierdoor weet ik hoe overheden denken over de beoordeling van een akoestisch onderzoek en hoe ze dit graag willen terugzien in een heldere rapportage.

Ik ben niet iemand die alleen maar in de cijfertjes zit. Ik breng graag het ‘geluidverhaal’ over richting bijvoorbeeld bewonersgroepen en bij rechtszaken.

Reacties van klanten
Fokko AgteresAdviseur Ruimtelijke Ordening
Lees verder
Arjo is zeer deskundig als het gaat om het in kaart brengen van vliegtuiglawaai. Zijn expertise had ik echt nodig voor een goed verhaal bij een nadeelcompensatieclaim. Vriendelijk en behulpzaam, dat is voor mij Arjo.
Michel PaisEigenaar Unlimited Label Amsterdam
Lees verder
Betrouwbaarheid is het belangrijkst en die vind je bij Van dB Advies. In de wereld van geluid zijn zoveel (on)mogelijkheden die steeds belangrijker worden om een horecabedrijf te exploiteren. Van dB Advies weet je hierin op de juiste manier te begeleiden.
Merel HoltkampAdvocaat Van Benthem & Keulen
Lees verder
Arjo kan een akoestisch onderzoek als geen ander begrijpelijk toelichten. Ik vraag hem daarom graag als expert mee naar een (hoor)zitting.
Geert VerhoofstadSenior Adviseur Geluid Omgevingsdienst Regio Utrecht
Lees verder
Arjo ken ik als een betrouwbare, pragmatische en effectieve adviseur die goed en prettig communiceert. Hij pakt zijn klussen zelfstandig op, blijft daarin open voor suggesties en bewaakt de termijnen, waarbij meestal ruimte is voor spoedopdrachten tussendoor.
Maaike BekooyAdvocaat Schoemaker Advocaten
Lees verder
Arjo is in staat om de technische aspecten over geluid glashelder uit te leggen en toe te passen in de praktijk. Ook is hij als geen ander in staat om de weerbarstige materie over geluid in te passen in een ruimtelijke procedure of een omgevingsvergunning milieu.
Enkele opdrachtgevers
Media

Het actiecomité dat strijdt voor een hogere vlieghoogte bij Lelystad Airport is nog niet helemaal tevreden over de toezegging van staatssecretaris Sharon Dijksma.

Advies nodig op het gebied van geluid en trillingen?
Contact